Νηπιαγωγείο | Παιδικός - Bρεφονηπιακός σταθμός | Προσχολική αγωγή | Λάρισα

Κέντρο προσχολικής αγωγής, Νηπιαγωγεία
παιδικός σταθμός Καράτζιου
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
english
νηπιαγωγείο με ISO

Λέξεις που μας περιγράφουν: Νηπιαγωγεία, Προνήπια, Παιδικοί Σταθμοί, Βρεφικοί Σταθμοί, Προσχολική αγωγή, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Λειτουργούμε στη: Λάρισα

>> Νέα / Ανακοινώσεις > Αναλυτικά
 
 
20/08/2013
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013 - 2014 ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ
 

ΠροσωρινάΑποτελέσματα

 

Οι Πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι Πίνακες των απορριφθεισώνγυναικών ανά Νομό θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html,της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε., στις  20/8/2013, καθώς και στην ιστοσελίδα μας: www.karatziou.gr

 

Ενστάσεις

 

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν ναυποβληθούν εγγράφως, στους αριθμούς FAX των κατά τόπους γραφείων της ΕΕΤΑΑ οι οποίοι είναι : 2410-579621, 210-5214733, 210-5214734, 210-5214735, 210-5214642 ή, ή ηλεκτρονικά μέσωE-MAIL στο miteresenstaseis@eetaa.gr μεσκαναρισμένα έγγραφα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη τηςημερομηνίας ανάρτησής τους και σύμφωναμε το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης Μητέρων» που παρουσιάζεται στοΠαράρτημα 3 της παρούσας.

 

Σε περίπτωση υποβολήςταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), η ένσταση υποβάλλεται σεσφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ηένδειξη:

 

«ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

 

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 21 – 23/8/2013.

 

 

Οριστικά Αποτελέσματα

 

Μετά την εξέταση τωνυποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων γυναικών και τωναπορριφθεισών γυναικών ανά Νομό. Από τη σύζευξη του οριστικού πίνακακατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων γυναικών με τον οριστικό πίνακα τωνυπαγχθεισών Δομών και με τη βοήθεια μηχανογραφικού συστήματος, θα προκύψουν οιπίνακες των ωφελουμένων γυναικών με τις παρεχόμενες σε αυτές θέσεις φροντίδαςκαι φιλοξενίας των τέκνων τους από τις Δομές ανά Νομό. Οι πίνακες αυτοί, θααναγράφουν τα στοιχεία τόσο της ωφελούμενης (ονοματεπώνυμο μητέρας, ονοματεπώνυμοτέκνου) όσο και τα στοιχεία της αντίστοιχης Δομής (επωνυμία, διευθύνσεις,τηλέφωνα επικοινωνίας).

Οι μητέρες που δεν θατοποθετηθούν κατά τη σύζευξη σε ενταγμένες δομές, θα περιληφθούν σε νέουςΠίνακες επιλαχουσών ανά Νομό, κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας επιτευχθείσαςβαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, θα χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση κενών θέσεωνπου τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και μόνο για τιςδομές που είχαν επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Η ανάρτηση όλων των ανωτέρω Πινάκων (ωφελούμενες, επιλαχούσες) θα γίνει: στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.htmlτης Ε.Ε.Τ.Α.Α., στις 25/8/2013 καθώς και στην ιστοσελίδαμας: www.karatziou.gr.

Οι δε αιτηθείσες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση τωνσχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 

Εγγραφές τέκνων στις Δομές

 

Μετά την ανακοίνωση τωνΠινάκων της σύζευξης, οι μητέρες έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν τα τέκνα τουςστις Δομές όπου τοποθετούνται. Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει από την 02/09/2013 μέχρι και τις13/09/2013. Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένωνμητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι Δομές ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Α.ΑΑ.Ε. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α διατηρεί το δικαίωμα να τις διαγράψει από ωφελούμενες, ναακυρώσει τη σχετική «εντολή τοποθέτησης» του τέκνου τους και να καλέσει τιςαντίστοιχες επιλαχούσες. Η τοποθέτηση των επιλαχουσών μητέρων, εφόσον προκύψειθέση, γίνεται μόνο από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε συνεργασία με τη μητέρα και τη δομήπου επιθυμεί να τοποθετηθεί το τέκνο της.

 

Σας  ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην αίτησή σας.

 

Για  ότι χρειαστείτε επικοινωνήστε μαζί μας από  τις 10.00 π.μ. ως τις 1.00 μ.μ. στο τηλέφωνο: 2410-851515

 

Με εκτίμηση,

 

Άσπα & Χριστίνα Καράτζιου

 

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΩΝ  ΜΗΤΕΡΩΝ

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013 - 2014

ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ

 

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

 
 
νηπιαγωγειο - παιδικος σταθμος λαρισα
Copyright © 2011 - Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ΑΣΠΑ και ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ στη Λάρισα
Κατασκευή και Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Itbiz - Λάρισα