Νηπιαγωγείο | Παιδικός - Bρεφονηπιακός σταθμός | Προσχολική αγωγή | Λάρισα

Κέντρο προσχολικής αγωγής, Νηπιαγωγεία
παιδικός σταθμός Καράτζιου
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
english
νηπιαγωγείο με ISO

Λέξεις που μας περιγράφουν: Νηπιαγωγεία, Προνήπια, Παιδικοί Σταθμοί, Βρεφικοί Σταθμοί, Προσχολική αγωγή, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Λειτουργούμε στη: Λάρισα

>> Νέα / Ανακοινώσεις > Αναλυτικά
 
 
24/05/2017
Δικαιολογητικά για Εγγραφές μέσα από τη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Eπαγγελματικής Ζωής" του ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2017-2018 !!!
 
news
 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ

 

 

«ΆΣΠΑ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ»

 

 

Τηλ: 2410-851515

 

 

Ιστοσελίδα : www.karatziou.gr, e-mail: info@karatziou.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

 

 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

 

Σας  ενημερώνουμε πως χθες Τρίτη 23/5/2017 έγινε η δημοσίευση της  πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τη Δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑγια το έτος 2017-2018.

 

 

Θα βρείτε όλη την δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα μας: www.karatziou.gr και στην ιστοσελίδα: www.eetaa.gr

 
 
 
 
Οι Αιτήσεις των Μητέρων υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ   από σήμερα Τετάρτη 24/5/2017 ως  την Παρασκευή 9/6/2017 στην ιστοσελίδα:
http://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017

 

 

Η οριστική προκήρυξη ζητάει από τους γονείς να καταθέσουν εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους 2016 (για τα εισοδήματα του 2016).

 

 

Αν ενδιαφέρεστε να εγγράψετε το παιδί σας μέσα από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ για το έτος 2017-2018, σας παρακαλούμε να διαβάστε τα ακόλουθα και να συγκεντρώνετε άμεσα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, μέσα σε ένα σελοφάν.

Για να διευκολύνουμε όλους εσάς τους γονείς που θα επιλέξετε  πρώτη τη Δομή μας, η οποία έχει κωδικό Δομής 129, θα δεχτούμε όσους από εσάς το επιθυμείτε με ραντεβού από σήμερα Τετάρτη 24/5/2017 ως και την Παρασκευή 9/6/2017 πρωί και απόγευμα  με ραντεβού για να σας βοηθήσουμε να συμπληρώσετε σωστά και χωρίς λάθη την ηλεκτρονική σας αίτηση και να ελέγξουμε μαζί την ορθότητα των δικαιολογητικών που θα καταθέσετε μαζί με την αίτηση, έτσι ώστε η ορθή υποβολή των δικαιολογητικών σας και η επιτυχία σας στο πρόγραμμα να είναι εξασφαλισμένη. Θα πρέπει να φέρετε μαζί σας όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σας ενημερώνουμε πως η κίνηση αυτή γίνεται οικιοθελώς και εντελώς αφιλοκερδώς από εμάς για να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε  την ανώτερη δυνατή μοριοδότηση.

Δεν υπάρχει δυνατότητα να ελέγξουμε την ορθότητά των φακέλων και των αιτήσεων εκείνων που δεν θα έχουν μαζί όλα τα δικαιολογητικά και φυσικά δεν έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε συμβουλευτικά αιτήσεις που έχουν ως πρώτη επιλογή άλλες Δομές και δεν θα βάλουν πρώτη επιλογή τη Δομή μας.

Με εκτίμηση,

 

 

Άσπα & Χριστίνα Καράτζιου.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

 

 

 

Στο πλαίσιο των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,

Προσκαλεί

Τις Γυναίκες, που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, οι οποίες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι πράξεις στοχεύουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις προαναφερόμενες Δομές. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνσή τους, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

 

 

Οι μητέρες και οι πατέρες που θα ενταχθούν στη εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 

 

α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα, ή

β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή

γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή

 δ) να είναι άνεργες και να λαμβάνουν ή να έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες προ της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. (α’και β’ βαθμού).

 

 

Η πράξη υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης ετήσιας διάρκειας, που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος διάρκειας 11 μηνών και θα υλοποιηθεί μέχρι την 31/07/2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται  από το ΕΠΑΝΑΔ και  το ΠΕΠ Θεσσαλίας.

 

 

2.  Ωφελούμενα Άτομα

Ωφελούμενες είναι οι  μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή /και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, και άτομα που έχουν τη δικαστική επιμέλεια των παιδιών, τα οποία:

 α)  Έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή  είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

 β)  Να είναι ή εργαζόμενοι/ες (μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι) ή άνεργοι/ες

γ) Επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις κάτωθι κατηγορίες Δομών: Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς,

- για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2017)

- και νήπια και παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2017), μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)

δ) Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τις  27.000 € για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά και 30.000€ για μητέρες που έχουν 3 παιδιά, 33.000€ για μητέρες που έχουν 4 παιδιά, και 36.000 για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Στις γυναίκες που θα επιλεγούν (ωφελούμενες) θα προσφέρονται θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για τα τέκνα τους, από τις προαναφερόμενες Δομές.

Η διάθεση των θέσεων στις ωφελούμενες θα γίνεται μέσω «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher) από την E.E.T.A.A. Α.Ε.

Η μεταφορά με τα σχολικά λεωφορεία δεν καλύπτεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.  και κοστίζει 80 ευρώ το μήνα ανά παιδί.

2.2 Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

 

 

Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων γυναικών, θα ξεκινήσει να διατίθεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ στην  ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017 από τις 24/5/2017 ως και 9/6/2017.

 

 

5. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 

 

Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για συμμετέχει πρέπει από 24/5/2017 ως και 9/6/2017 :

 

 

1)     Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ την «Αίτηση – Συμμετοχής».

2)     Να εκτυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση  και να την υπογράψει.

3)     Να αποστείλει  την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  σε φάκελο  με την ένδειξη :

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

 ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» - ΕΤΟΥΣ 2017-2018

στη διεύθυνση  Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 33, 5ος όροφος ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ. 41222, ΤΗΛ.: 2410-513220,

 

 

5.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

 

Όλες οι  ενδιαφερόμενες/ οι πρέπει α δικαιολογητικά είναι:

1)  Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

  Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.

2)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος άνδρας έχει την επιμέλεια των παιδιών του, απαιτείται και δικαστική απόφαση παραχώρησης της επιμέλειας.

3)Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα), για το οικονομικό έτος 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2016 έως 31/12/2016). Οι έγγαμες μητέρες που υποβάλουν ατομική φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίζουν και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους.

4) ΑΜΦ Μητέρας και ΑΦΜ Πατέρα.

5) ΑΜΚΑ Μητέρας, ΑΜΚΑ Πατέρα και ΑΜΚΑ Παιδιού

6) Το e-mail σας υποχρεωτικά. Αν δεν έχετε e-mail πρέπει να δημιουργήσετε.

7) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού , στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας

5.4  Δικαιολογητικά απασχόλησης

 

 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται:

1) Βεβαίωση εργοδότη, η οποία θα έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (δηλ. ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης), καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, ΚΑΙ

2) Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο του Πίνακα Προσωπικού Ε4 ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη ή εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα)

 

 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα,  απαιτείται

 

 

1)Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

2) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένη

2)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΕ Ο.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ απαιτούνται και:

3)Το καταστατικό και τυχόν μεταβολές του,

4) Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ,

5)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της υπαγωγής στον Ασφαλιστικό της Φορέα η περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος.

6) Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι είναι ασφαλισμένη/ος.

 

 

 

 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται

 

 

1) Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη/ος κατά το τρέχον έτος  ακόμη και αν οφείλει εισφορές.

 

 

 

 

Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:

1) Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ,

2)  Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΣ σε ισχύ.

 

 

5.6  Δικαιολογητικά αναπηρίας

          Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑΜΕΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο  σύζυγος, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο. με ποσοστό αναπηρίας  67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

 

 

Οριστικά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου των αιτήσεων καταρτίζονται οι Προσωρινοί Πίνακες πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών ανά Περιφέρεια οι οποίοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr με την εισαγωγή ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ στις 27/6/2017.

Ενστάσεις γίνονται από 28/6/2017 – 30/6/2017.

Οριστικά Αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr στις  4/7/2017.  

 

 

Εγγραφές τέκνων στις Δομές

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.  δύναται να προσφέρει υπηρεσίες σύζευξης, για όσους γονείς δηλώσουν ως προτίμηση κάποια Δομή. Σημειώνεται πως ο κατάλογος είναι ενδεικτικός, μη δεσμευτικός τόσο για τη Δομή όσο και για την ωφελούμενη/ο.

Οι ωφελούμενες/οι θα λάβουν την «ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHER).

 Η εγγραφή θα πρέπει να γίνει σε όποια Δομή επιθυμούν  από την 4/7/2017  μέχρι  και  τις  1/9/2017.

 

 

Στην περίπτωση μη προσέλευσης των ωφελουμένων μητέρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η «ΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHER) ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 11/9/2017.

 

 

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην αίτησή σας.

 

 

Θα δεχτούμε όσους από εσάς το επιθυμείτε με ραντεβού από σήμερα Τετάρτη 24/5/2017 ως και την Παρασκευή 9/6/2017 

από τις 7.30 ως τις10.00 και από 13.00 ως 15.00  και 19.30 ως 21.00.

 

 

Για  ότι χρειαστείτε επικοινωνήστε μαζί μας από τις 7.30 π.μ. ως τις 15.00 μ.μ. στο τηλέφωνο: 2410-851515.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

&#

 
 
νηπιαγωγειο - παιδικος σταθμος λαρισα
Copyright © 2011 - Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ΑΣΠΑ και ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ στη Λάρισα
Κατασκευή και Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Itbiz - Λάρισα